Vanaf 10 januari 2020 heeft Nederland een UBO register.

Wat betekent de invoering van een UBO register?

Uiterlijk op 10 januari 2020 zal informatie over de uiteindelijk belanghebbende (in het Engels ‘ultimate beneficial owner’, afgekort UBO) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten verplicht worden geregistreerd in het daartoe bestemd UBO register van de Kamer van Koophandel en Nijverheid in Nederland.

Deze verplichting vloeit voort uit de vierde Europese anti-witwasrichtlijn en is alleen van toepassing op bepaalde UBO’s, vennootschappen en juridische entiteiten.

Bijlage 1 Wetsvoorstel UBO register pdf

Bijlage 2 Memorie van Toelichting UBO register pdf