Nederland introduceert een UBO register voor in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten

Het doel om een UBO register in te voeren in Nederland is om over te gaan tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registeren van informatie over de uiteindelijk belanghebbende (in het Engels ‘ultimate beneficial owner’, afgekort UBO) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. De UBO die in het UBO register zal worden opgenomen is de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit in Nederland.

Op grond van de wijzigingsrichtlijn dient Nederland voorts ook een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies op te richten. Dit geschiedt in een separaat wetsvoorstel. العب طاولة محبوسة Het register voor trusts en soortgelijke juridische constructies kent een langere implementatietermijn.

De vierde anti-witwasrichtlijn heeft alleen betrekking op Europees Nederland en behoeft geen implementatie in de regelgeving voor Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *