Box 3 heffing is gelet op het toepasselijke tarief op stelselniveau een schending van artikel 1 EP indien het nominaal zonder (veel) risico’s gemiddeld haalbare rendement over een bepaalde periode lager is dan 1,2 procent.

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 14 juni 2019 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:816 bepaald dat de box 3 heffing gelet op het toepasselijke tarief in de jaren 2013-2014 op stelselniveau een schending van artikel 1 EP indien het nominaal zonder (veel) risico’s gemiddeld haalbare rendement over die periode lager is dan 1,2 procent.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *