Benoemingen bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie


Rijksoverheid
Rijksoverheid

Benoemingen bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

9 mei 2014 – 15:17

Colofon

Afzenders

Ministerraad

Ministerie van Veiligheid en Justitie (kerndepartement)

Thema’s

Overig

De Rijksoverheid. Voor Nederland.